FREIPOLKAKULTUR ORCHESTER (D) 2012

PolkaBEATS 2012

Schon seit dem Mittelalter beginnt jede Tortur mit dem Zeigen der Instrumente. Das Brandenburgische Technische Freipolkakultur Orchester hat diese nicht nur gezeigt, sondern auch benutzt. Unter der Leitung des Philosophen Dr. Mario Harz haben sie ein Semester lang mit diesen Instrumenten die Polka negiert. Unausweichlich mündete das in der theoretischen Frage nach dem PolkaSein oder NichtPolkaSein. Ist sie es, ist sie es nicht oder trinkt es sie? Die Antwort darauf lässt den offenbaren Schluss zu: Schwindel kommt durch Tanzrumlinksen. An dieser verblüffenden Erkenntnis kann sich das geneigte Publikum aufrichten. Egal ob mit oder ohne Links-Rechts-Schwäche, jedem wird in dieser Konzertvorlesung der ganz normale Polkawahnsinn deutlich, dem sich dieses Orchester in monatelangen, selbstlosen Seminaren hingegeben hat.

fpko@tu-cottbus.de

PolkaBEATS 2012

Schon seit dem Mittelalter beginnt jede Tortur mit dem Zeigen der Instrumente. Das Brandenburgische Technische Freipolkakultur Orchester hat diese nicht nur gezeigt, sondern auch benutzt. Unter der Leitung des Philosophen Dr. Mario Harz haben sie ein Semester lang mit diesen Instrumenten die Polka negiert. Unausweichlich mündete das in der theoretischen Frage nach dem PolkaSein oder NichtPolkaSein. Ist sie es, ist sie es nicht oder trinkt es sie? Die Antwort darauf lässt den offenbaren Schluss zu: Schwindel kommt durch Tanzrumlinksen. An dieser verblüffenden Erkenntnis kann sich das geneigte Publikum aufrichten. Egal ob mit oder ohne Links-Rechts-Schwäche, jedem wird in dieser Konzertvorlesung der ganz normale Polkawahnsinn deutlich, dem sich dieses Orchester in monatelangen, selbstlosen Seminaren hingegeben hat.

fpko@tu-cottbus.de

PolkaBEATS 2012

Już od czasów średniowiecza każde tortury rozpoczynały się od demonstracji odpowiednich instru-mentówi. Grupa Brandenburgische Technische Freipolkakultur Orchester (Brandenburska OrkiestraTechnicznej Kultury Wolnej Polki) nie tylko pokazała instrumenty, lecz ich nawet używała. Pod kie-rownictwem filozofa dra Mario Harza przez cały semestr za pomocą tych instrumentów negowali polkę.Wszelkie dociekania skupiały się ostatecznie na kwestii: co jest polką, a co nie jest. Odpowiedź na niedopuszcza oczywisty wniosek: zawrót głowy pochodzi od kręcenia. Takie zaskakujące stwierdzenie pod-nosi na duchu czołobitną publikę. Niezależnie od tego, czy ktoś ma słabość do kręcenia w lewo czy wprawo, dla każdego będzie jasny szał polkowy po takim wykładzie koncertowym, jakiemu poddawałasię orkiestra na mozolnych i trwających miesiącami seminariach.

fpko@tu-cottbus.de