BARTNITZKY (PL) 2011

PolkaBEATS 2011

Die Musiker kommen aus verschiedenen Bergdörfern der Schlesischen Beskiden, mit Ausnahme  vom Sänger und Bandleader Bogdan Bartnicki, der aus der angrenzenden Gebirgsregion Tschechiens stammt. Mit traditioneller Beskiden- und Goralenmusik sind sie seit frühster Kindheit vertraut. Der Vorläufer dieser Gruppe war die Band FOLKOPERACJA, die auf Volksmusik basierte Popmusik spielten, was ihnen gleich mehrere Musikpreise einbrachte. Manche Musiker verließen die Band vorübergehend, um neue Erfahrungen im Ausland zu sammeln, andere gingen für immer, neue  Musiker kamen. Am Ende dieser Entwicklungen steht BARTNITZKY, eine neue Band, modern und traditionell zugleich. Die Stärke dieser Formation besteht unter anderem darin, wie harmonisch und selbstverständlich sie die Tradition der Beskiden mit Rock und Funk verbinden.

BOGDAN BARTNICKI, voc, violin
PIOTR KOHUT, drums
WOJTEK ZUBRZYCKI, keyboard
MARTIN WAŁACH, bass
SEBASTIAN KRET, guitar

www.bartnitzky.pl

PolkaBEATS 2011

Die Musiker kommen aus verschiedenen Bergdörfern der Schlesischen Beskiden, mit Ausnahme  vom Sänger und Bandleader Bogdan Bartnicki, der aus der angrenzenden Gebirgsregion Tschechiens stammt. Mit traditioneller Beskiden- und Goralenmusik sind sie seit frühster Kindheit vertraut. Der Vorläufer dieser Gruppe war die Band FOLKOPERACJA, die auf Volksmusik basierte Popmusik spielten, was ihnen gleich mehrere Musikpreise einbrachte. Manche Musiker verließen die Band vorübergehend, um neue Erfahrungen im Ausland zu sammeln, andere gingen für immer, neue  Musiker kamen. Am Ende dieser Entwicklungen steht BARTNITZKY, eine neue Band, modern und traditionell zugleich. Die Stärke dieser Formation besteht unter anderem darin, wie harmonisch und selbstverständlich sie die Tradition der Beskiden mit Rock und Funk verbinden.

BOGDAN BARTNICKI, voc, violin
PIOTR KOHUT, drums
WOJTEK ZUBRZYCKI, keyboard
MARTIN WAŁACH, bass
SEBASTIAN KRET, guitar

www.bartnitzky.pl

PolkaBEATS 2011

Muzycy pochodzą z różnych wsi górskich w Beskidach Śląskich z wyjątkiem śpiewaka i lidera zespołuBogdana Bartnickiego, który pochodzi z sąsiednich regionów górskich z Czech. Od najmłodszych latzżyci są z tradycyjną muzyką beskidzką i góralską. Poprzednikiem tego zespołu była FOLKOPERACJA,która grała muzykę pop bazującą na muzyce ludowej, co od razu zaowocowało kilkoma nagrodami.Niektórzy muzycy opuszczali czasowo zespół, aby zbierać doświadczenia za granicą, inni odeszli nazawsze, przyszli za to nowi. Efektem takiego rozwoju jest zespół BARTNITZKY, zespół nowy, nowoczesnya zarazem tradycyjny. Mocną stroną tej formacji jest harmonijne i naturalne wiązanie tradycji Beskidówz rockiem i funkiem.

BOGDAN BARTNICKI, wokal, violina
PIOTR KOHUT, perkusja
WOJTEK ZUBRZYCKI, keyboard
MARTIN WAŁACH, bas
SEBASTIAN KRETgitara

www.bartnitzky.pl